GAZ FİLTRE

Atmosfere salınan emisyonların kontrolü, hem çalışma ortamlarının rahatlığı ve çalışanların sağlığı ile ilgili hem de ekolojik etkiler ile ilgili kriterleri içerir. Bu nedenle laboratuvarlarda ve kimyasalların yoğun olarak kullanıldığı tesislerde filtrelerin bulunması gerekir. Bu filtrelere alternatif olan gaz filtreleri de laboratuvarlarda ve tesislerde geniş kullanım alanına sahiptir.

Gaz Filtrelerinin Üstün Özellikleri

Laboratuvarlarda hava çıkışı ve arıtımı için yalnızca Çekerocak kullanımı yeterli değildir. Bu nedenle daha fonksiyonel olan sulu filtreler veya gaz filtreleri kullanılır. Gaz filtresi içerisindeki kartuş, toz boya ile kaplanmış bir çelik gövde içerisine yerleştirilmiştir. Kartuş; kokunun, gazın, dumanın ve uçucu organik bileşiklerin (VOCs) emilimine uygun bir aktif karbon içermektedir. Filtre ünitesi duvara monte edilebilir özelliktedir yani filtrelerin sağlam bir kurulum profili bulunur. Filtreler, temel olarak tekli kullanım için boyutlandırılmıştır ancak birbirlerine bağlanma özellikleri bulunur. Aynı zamanda servis ve bakımı da kolaydır. Üst ızgaralar sayesinde kartuş değişiminde bir zorluk yoktur. Çıkarılan filtre kartuşu basınçlı hava ile kolayca temizlenebilir.

Arıtılacak ortamın özelliklerine göre şekil ve güç bakımından farklı gaz filtreleri bulunmaktadır. Genel olarak dikey ve tüp şeklinde olan filtrelerin daha ergonomik olan küçük ve dairesel modelleri de bulunur. İhtiyaç halinde birbirlerine bağlanarak daha verimli bir işlem sunmaları en iyi özelliklerinden biridir. Oldukça tehlikeli maddelere maruz kaldıkları için parçaları dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, bu nedenle gaz filtreleri uzun ömürlüdür.

Kullanımı ile İlgili Öneriler ve Fiyatları

En iyi sonucu elde etmek için karbon ile temizlenecek olan gaz arasındaki temas süresinin mümkün olduğunca optimum seviyelerde olması gerekmektedir. Bu nedenle filtre modülü üzerindeki hava akışının 500 m³/s'den yüksek olmaması daha uygundur. Daha önce de bahsedildiği gibi eğer fazla yüklü  hava akımları bulunuyorsa iki veya daha fazla filtre modülü entegre edilebilir.