Danışmanlık

Bir laboratuvar sistemi bina, laboratuvar, analiz teçhizatları ve yöntemler gibi çeşitli özel alanlardan oluşur. Bir laboratuvarı kurmak, büyütmek veya yenilemek için özenle çalışılmış planların olması gerekir. Bu aşamada finansal ve teknolojik açıdan en uygun adımların atılması, kaliteli ve ekonomik malzemelerin seçilmesi, zamanın akıllıca kullanılması önemlidir. Bu yüzden kurulum ve yönetim aşamasında alanında uzmanlaşmış olan tecrübeli bir ekiple çalışmak en mantıklı adımdır.

Laboratuvar Yönetiminde İzlenecek Basamaklar

Laboratuvar kurulum veya yenileme çalışmaları oldukça karışık ve zaman alıcı süreçlerdir. Bu süreci organize eden laboratuvar yönetimi planlama, proje çalışması, fizibilite araştırması ile verim ve süreç analizi, izlenecek stratejiler gibi basamakları içerir. Proje çalışması ve fizibilite araştırmaları, kurulum veya yenileme sırasındaki mevcut koşulların somut olarak değerlendirilmesi ile uygulanabilirliğin kontrol edilmesini, karşılaşılabilecek genel olasılıkları gösterir. Oluşturulan fizibilite çalışması sonucunda projeyi belirli koşullar altında gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığına karar verilebilir. Bu uygulama planına ek olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gereken laboratuvar organizasyonu, verimli çalışma süreci, iç tasarım, havalandırma, ısınma, güvenlik ve acil yardım sistemleri, ofis ve servis alanları, elektrik tesisatı gibi bir çok parametre vardır. Üstelik risk değerlendirmesi ile yangından korunma, bir tehlike anında kaçış yollarının ve müdahalelerinin incelenmesi de önemlidir. Ayrılan kurulum maliyeti içerisinden hem kaliteli hem de ekonomik ürünlerin seçimlerinin ayrıntılı olarak yapılması da gerekmektedir.

Denetim Süreci

Kurulum veya yenileme sonrasında uygulanacak olan deneysel yöntemler uygun olarak çalışılmazsa raporlanma ve gizlilik gibi parametreler kaliteli sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle eğitimlerin güncel olması ve kalibrasyonların mutlaka denetlenmesi gerekmektedir. Aksi halde çok ciddi iş yükü, verim ve zaman kayıplarıyla karşılaşılabilir.

Kanuni Yükümlülükler

Bu çalışmalara ek olarak uyulması gereken yasalar, temel kurallar ve mühendislik standartları bulunmaktadır. Uygulanan test ve analiz yöntemlerinin güvenirliğinin, laboratuvarın teknik yeterliliğinin gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve denetlenmesi olan laboratuvar akreditasyonu, bir güvenirlik göstergesi olarak ulusal ve uluslararası saygınlığı destekler. Böylece resmi olarak kanıtlanan uygunluk sayesinde kaliteli hizmet ve maksimum müşteri memnuniyeti sağlanmış olunur.

Laboratuvar Yönetimi Danışmanlığı

Size sunduğumuz hizmetler ile laboratuvar kurulumunda danışmanlık desteği veriyoruz. Karşılaşılan sorunlar ve zorluklar konusunda size tavsiyelerde bulunuyoruz. Proje veya fizibilite çalışması ile sürecinizi planlamanıza yardımda bulunuyor ve uygulama sırasında size yardımcı oluyoruz.